Zákon říká: volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech zveřejňovány nepravdivé údaje.

Stát říká: na konci voleb podejte žalobu, aby soud volby zrušil. Úřad nezasáhne. Nechceme zvyšovat náklady státu o další volby. Chceme po státu změnu. Než se tak stane, musíme si pomoci sami.

Podpis kandidátů asi nezískáme, ale váš možná ano

Chceme fair play dostat do politiky. A věříme, že nejsme v tomto státě sami. Toto je kodex politické komunikace, který jsme sestavili. Požádali jsme oba kandidáty, aby k němu připojili buď podpis. Mohli odmítnout a vysvětlit důvody. Ani jeden z nich se nevyjádřil. To nevadí, jste tu ještě vy.

Zapojte se vy

Občané a firmy musí dodržovat zákony. Politici mohou zákon porušovat. Úřady to neřeší, soudy většinou zamítnou. Nevyhovuje vám to? Podepište petici. Dejte všem politikům najevo, že chcete slušné a férové volební kampaně.

René Slíbil

Etický kodex férové kampaně

"Jako kandidát na prezidenta souhlasím / nesouhlasím a budu / nebudu se řídit tímto kodexem:"

  • 1) Respektuji svého oponenta i jeho právo na odlišný názor.
  • 2) Do diskuse vstupuji s vědomím, že se mohu mýlit. Proto budu o argumentech svého oponenta přemýšlet a jsem připraven změnit názor.
  • 3) Hodnotím a předkládám pouze ověřená a doložená fakta. A jen na jejich základě se rozhoduji.
  • 4) Nelžu, nekřičím, neurážím, neumlčuji oponenta, necenzuruji nepohodlné osoby a názory.
  • 5) Neskáču oponentovi do řeči. Jsem připraven podat svému oponentovi ruku.
  • 6) Jednám zcela transparentně.
  • 7) Nikdy nenálepkuju oponenta, nesoudím ho. Popisuju skutečnost.
  • 8) Pokud se zmýlím, přiznám to a omluvím se.
  • 9) Pokud někomu ublížím, nebo se mi něco nepodaří, přiznám to a omluvím se.
  • 10) Nevyhýbám se přímé odpovědi na žádnou otázku, pokud se týká mé politické práce a minulosti, která by s ní mohla mít souvislost.

(čekáme na podpisy od Andreje Babiše a Petra Pavla, osloveni 18. 1. 2023) Kandidát na prezidenta

Naše iniciativa začíná být vidět

až 65 000
100 897
131 000
A vy

KDO ZA TÍM STOJÍ?

Jsme Radim a Lukáš a vadí nám současná politická (ne)kultura, útoky, přetvářky a dezinformace. Chceme, aby všichni politici a kandidáti hráli fér. Chceme všem měřit stejným metrem, padni komu padni.

Vše odstartoval Radim. Našel znění zákona, kontaktoval úřady a právníky. Zjistil, že je v zákoně věta, která by měla zajistit čestnou a férovou kampaň na prezidenta. Jenže to se nedělo. Stížnosti byly na obě strany.

Bohužel úřady odmítly cokoliv dělat. Prý máme dát žalobu na neplatnost voleb. A to my dělat nechceme. Už takhle nás volby stojí docela dost peněz.

CO CHCEME?

Když nefungují úřady, musíme vzít věci do vlastních rukou. Pokud kandidáti na prezidenta budou hrát fér kampaň, přestane docházet k rozdělování lidí v naší zemi.

Máme své favority, ale tenhle web stavíme pro všechny. Vítáme tady voliče Andreje Babiše, Petra Pavla i nerozhodnuté občany.

Myslíme si totiž, že jsme na stejné lodi. Žijeme spolu v České republice. Dokázali jsme se spojit v těžkých dobách. Třeba během Sametové revoluce. Nebo při vzniku naší země. Chcete také slušnou kampaň? Dejte svému kandidátovi vědět své přání!

POLITICI, ÚŘEDNÍCI: NAPRAVTE TO

Vyzýváme všechny politiky v Parlametu, Senátu a Vládu ČR, ale také úředníky. Opravte současný stav. Vytvořte řešení, které umožní naplnit existující znění zákona: Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech zveřejňovány nepravdivé údaje.

Nedává přeci smysl, když při nedodržení čestnosti, poctivosti a pravdivosti musíte žalovat neplatnost celých voleb. Když vede neférovou kampaň firma, stát umí zasáhnout. Zachovejme politikům svobodu slova. Ale dejme mantinely, jak takovou kampaň vést.

Co můžete udělat VY?

SDÍLEJTE, POŠLETE TO DÁL, OSLOVTE SVÉ KANDIDÁTY A TAKÉ POLITIKY.

Spojme se pro dobrou věc. Moc vám děkujeme. Radim a Lukáš