Dva zákony říkají: volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech, politických stranách nebo koalicích zveřejňovány nepravdivé údaje.

Stát říká: podejte žalobu na neplatnost celých voleb. Soud v případě prezidentské volby zatím žalobu zamítal. U senátních a parlamentních voleb se rozhodnutí lišila. Soud většinou zamítl zrušení velkých voleb a řešil jen jednotlivé kandidáty. Ani tady to moc nefunguje. Potvrzuje to i stanovisko advokátní kanceláře eLegal (PDF).

Podepište petici za změnu zákonů

Myslíme si, že není potřeba napadat neplatnost celých voleb. To se může ČR příliš prodražit. Stačilo by, aby existovala možnost postihnout kandidáty, strany nebo koalice už v průběhu voleb.

Mohlo by dojít také ke zlepšení politických kampaní. Místo špinění, pomluv a lží bychom se mohli setkávat s prezentací vizí a plánů. Věříme, že nejsme v Česku sami, kdo by chtěl lepší politickou kulturu. Chtějí to i sami politici, ale během prezidentské volby se omezili jen na prohlášení na sociálních sítích.

Pokud se s naším návrhem ztotožňujete, prosím, podepište petici. Čím více lidí petici podepíše, tím větší šance je, že se tím politici budou muset zabývat.

Kde můžete petici podepsat?

Vyberte si prosím pouze jedno místo, kde petici podepíšete.

René Slíbil

Petice za úpravu volebních zákonů

"My, níže podepsaní, jsme nespokojeni se současným stavem dohledu státních orgánů nad průběhem voleb, zejména pak volby prezidenta.

Z každodenního života známe mnoho případů, kdy jsou na základě zákona firmy i jednotlivci nuceni chovat se eticky pod jasně definovanými sankcemi. Namátkou jde např. o nepřiměřenou rychlost na silnici.

To ale neplatí pro tak důležité zákony, jakým jsou Zákon č. 247/1995 Sb., Zákon č. 275/2012 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a volbě prezidenta republiky. Tyto zákony obsahují v paragrafu § 35, odst. 4 (volba prezidenta) a v § 16, odst 5 (volba do parlamentu) znění o čestnosti, etice a zákazu zveřejňovat nepravdivé údaje. Většinou to nic neznamená.

Nenavazují na něj již žádné sankce ani orgány, které by se kontrolou dodržování tohoto bodu zabývaly.

Jediným současným doporučeným právním postupem proti takovému jednání je žaloba na neplatnost voleb. Tento krok považujeme za nesmyslně razantní a neekonomický a navíc necílí přímého viníka. Také mu nikterak nebrání v opakovaných volbách opět zákon porušovat. "

    Proto navrhujeme:

  • 1) Pokud má platit rovnost politiků a občanů před zákonem, žádáme, aby bylo porušování zákona sledováno a postihováno stejně důsledně, jako je porušování zákonů postihováno u všech občanů.
  • 2) Žádáme, aby byli politici nuceni nést důsledky za své lživé a záměrně zavádějící výroky. Věříme, že taková opatření zvýší kulturu volebních kampaní a dlouhodobě i v celé společnosti. Protože lhát se prostě nemá.
  • 3) Žádáme tedy o změnu současné právní úpravy tak, aby obsahovala jasné a rychle vymahatelé postihy kandidátů usvědčených z porušování výše uvedeného článku zákona.
  • 4) Pokud k takové změně nedojde, de facto se jedná o souhlas s takovým postupem a uvedený paragraf žádáme změnit na: Kandidátům se ve volbách povoluje lhát a chovat se neeticky bez rizika postihu ze strany dozorových orgánů.
  • 5) Tím se opraví dosavadní sporný bod do souladu se současnou praxí voleb a odstraní se jeho nejednoznačnost.

Radim Hasalík, Lukáš Hladeček Spoluautoři občanské aktivity HrajuFér.cz

Naše iniciativa začíná být vidět

až 65 000
100 897
131 000
A vy

KDO ZA TÍM STOJÍ?

Jsme Radim a Lukáš a vadí nám současná politická (ne)kultura, útoky, přetvářky a dezinformace. Chceme, aby všichni politici a kandidáti hráli fér. Chceme všem měřit stejným metrem, padni komu padni.

Vše odstartoval Radim. Našel znění zákona, kontaktoval úřady a právníky. Zjistil, že je v zákoně věta, která by měla zajistit čestnou a férovou kampaň na prezidenta. Jenže to se nedělo. Stížnosti byly na obě strany.

Bohužel úřady odmítly cokoliv dělat. Prý máme dát žalobu na neplatnost voleb. A to my dělat nechceme. Už takhle nás volby stojí docela dost peněz.

CO CHCEME?

Když nefungují úřady, musíme vzít věci do vlastních rukou. Pokud kandidáti na prezidenta budou hrát fér kampaň, přestane docházet k rozdělování lidí v naší zemi.

Máme své favority, ale tenhle web stavíme pro všechny. Vítáme tady voliče libovolné strany i nerozhodnuté občany.

Myslíme si totiž, že jsme na stejné lodi. Žijeme spolu v České republice. Dokázali jsme se spojit v těžkých dobách. Třeba během Sametové revoluce. Nebo při vzniku naší země. Chcete také slušnou kampaň? Dejte svému kandidátovi vědět své přání!

POLITICI, ÚŘEDNÍCI: NAPRAVTE TO

Vyzýváme všechny politiky v Parlametu, Senátu a Vládu ČR, ale také úředníky. Opravte současný stav. Vytvořte řešení, které umožní naplnit existující znění zákona: Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech zveřejňovány nepravdivé údaje.

Nedává přeci smysl, když při nedodržení čestnosti, poctivosti a pravdivosti musíte žalovat neplatnost celých voleb. Když vede neférovou kampaň firma, stát umí zasáhnout. Zachovejme politikům svobodu slova. Ale dejme mantinely, jak takovou kampaň vést.

Co můžete udělat VY?

SDÍLEJTE, POŠLETE TO DÁL, OSLOVTE SVÉ KANDIDÁTY A TAKÉ POLITIKY.

Spojme se pro dobrou věc. Moc vám děkujeme. Radim a Lukáš